PENGANTAR HADIS MAQLUB

 


Hadits Maqlub ialah:
هو ما وقعت المخالفة بالتقديم وبالتأخير

“ hadits yang terjadi mukholafah(menyalahi hadits lain), di sebabakan mendahulukan dan mengakhirkan.”

Tukar menukar yang dikarenakan mendahulukan sesuatu pada suatu tempat dan mengakhirkannya pada tempat lan, adakalanya terjadi pada mtan hadits dan adakalanya pada sanad hadits.

Contoh tukar-menukar yang terjadi pada matan, ialah hadits Muslim dari Abu Hurairah r.a:

ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لاتعلم يمينه ما تنفق شماله
"
 …dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah yang disembunyikan, hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa-apa yang telah dibelanjakan oleh tangan kirinya.”

Hadits ini terjadi pemutarbalikan dengan hadits riwayat Bukhari atau riwayat Muslim sendiri,pada tempat lain, yang berbunyi:

حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

( hingga tangan kirinya tak mengetahui apa-apa yang dibelanjakan tangan kanannya).

Tukar menukar pada sanad dapat terjadi, misalnya rawi Ka’ab bin Murrah tertukar dengan Murrah bin Ka’ab, dan Muslim bin Wahid, tertukar dengan Wahid bin Muslim.

Hukum memutarbalikkan rawi ini boleh, jika dengan maksud untuk menguji kehafadhan seorang muhaddits.

PENGANTAR HADIS MAQLUB 4.5 5 suka tidur Hadits   Maqlub   ialah: هو ما وقعت المخالفة بالتقديم وبالتأخير “ hadits yang terjadi mukholafah(menyalahi hadits lain), di sebabaka...


No comments:

Post a Comment